PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului (prezentare succintă)

Luni, 10 iunie 2013 - Strasbourg

 Iosif Matula (PPE ), în scris . – Ajutoarele de stat regionale reprezintă un sprijin în vederea implementării politicii de coeziune oferind un suport concret în dezvoltarea economică, reducerea disparităților inter-regionale, crearea de locuri de muncă și promovarea sustenabilității. Din păcate, Parlamentul European are doar un rol consultativ în privința reglementării procedurilor ce privesc ajutoarele de stat regionale. Consider că o mai bună reprezentare a intereselor cetățenilor impune modificarea articolului 109 din Tratat pentru eliminarea deficitului democratic actual prin procedura de codecizie. Susțin inițiativa Comisiei pentru introducerea unor sectoare noi în regulament, precum infrastructura de energie și mediu. Mai mult, noile orientări specifice pentru aeroporturi ar trebui să țină cont de rolul esențial al aeroporturilor regionale în dezvoltarea regiunilor. Redactarea hărților naționale pentru ajutoarele de stat ține strict de competența statelor membre, cu respectarea orientărilor generale propuse de Comisie. Consider, de asemenea, necesară revizuirea ajutorului de minimis și readaptarea acestuia la cerințele statelor membre. Noile orientări pentru ajutoarele de stat regionale ar trebui să acorde sprijin companiilor europene care doresc să-și relocalizeze producția din țările terțe. De exemplu, conform studiului Boston Consulting Group, în Statele Unite inițiativele de relocalizare (reshoring) vor crea aproximativ cinci milioane de locuri de muncă în următorii ani.