PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Punerea în aplicare a Directivei serviciilor media audiovizuale (prezentare succintă)

Luni, 20 mai 2013 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - În condițiile evoluțiilor tehnologice, reglementarea funcționării mass-media a devenit prioritară, atât prin prisma libertății de exprimare și a accesului la informații, cât și din punct de vedere comercial. Dezvoltarea internetului face ca un număr tot mai mare de cetățeni să aibă acces la serviciile audiovizuale clasice sau la cerere. Concomitent, piețele, dar și comportamentul consumatorilor, se schimbă cu rapiditate. Analiza Comisiei asupra aplicării Directivei serviciilor media audiovizuale devine, astfel, un instrument util în planificarea ajustării cadrului de reglementare din domeniu.

Printre aspectele pe care le consider prioritare amintesc: înăsprirea măsurilor din statele membre pentru protecția minorilor față de comunicările comerciale ce încurajează comportamentele nesănătoase, în special în domeniul alimentar.

De asemenea, salut faptul că toate statele membre au respectat prevederea de a furniza minimum 10% opere europene independente, dar atrag atenția asupra obiectivului limitat pe care îl reprezintă acest proces. Semnalez și importanța furnizării de servicii media persoanelor cu deficiențe de vedere sau de auz. Mulțumesc, felicitări raportorului.