PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Serbia - Procesul de integrare europeană a Kosovo (dezbatere)

Miercuri, 15 ianuarie 2014 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ), în scris. Salut progresele înregistrate de Serbia pe calea integrării europene și eforturile sale de a se conforma criteriilor de la Copenhaga și condiționalității procesului de asociere. După demararea negocierilor de aderare, în 2013, Serbia trebuie să continue reformele în arii prioritare precum domnia legii, în special reforma în justiție și politica anti-corupție, independența instituțiilor statului, libertatea mass-media, politica anti-discriminare, protecția minorităților și mediul de afaceri. La fel de important este ca Serbia să-și mențină angajamentul față de cooperarea și reconcilierea regionale. Reformele acestea pot fi facilitate de asistența financiară de pre-aderare, cu țintă clară pe câteva sectoare vitale pentru funcționarea statului de drept și dezvoltarea sectorului privat. Încurajez Serbia să utilizeze integral acești bani, aducând exemplul țării mele, România, unde instrumentele de asistență financiară nerambursabilă PHARE, SAPARD, ISPA au pregătit terenul pentru aderarea la UE. Totodată, este important ca Serbia să recurgă la cooperarea trans-frontalieră pentru a profita de experiența europeană a autorităților locale și regionale din țările vecine. La nivel oficial, România și-a declarat sprijinul pentru aderarea Serbiei la UE, în condițiile în care s-au înregistrat progrese clare în ceea ce privește drepturile omului și protecția minorităților, criterii valabile și pentru celelalte state din regiune.