PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității (dezbatere)

Marți, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ). - Doamnă președintă, domnule comisar, competitivitatea industriei europene se confruntă cu probleme fără precedent, în primul rând datorită factorilor interni, precum investiții limitate în cercetare și inovare, accesul dificil la finanțare, birocrația și prețurile ridicate la energie. Totodată, costurile producției industriale în UE au devenit prea ridicate pentru a face față economiilor țărilor emergente, iar diferențele în materie de competitivitate industrială se adâncesc treptat.

Regiunile Uniunii pot folosi instrumentele financiare comunitare ce urmăresc inovarea tehnologică, crearea de produse și servicii noi, contribuind la creșterea gradului de ocupare. Însă tăierile la rubrica 1a din cadrul financiar multianual afectează instrumentul Orizont 2020 și mecanismul Conectarea Europei. Prin urmare, consider că lipsa de coordonare între prioritățile de dezvoltare și strategia de reindustrializare ne îndepărtează și mai mult de obiectivele propuse.

Producția industrială trebuie să fie cât mai aproape de consumatorii din marile piețe, de aceea trebuie creat cadrul pentru reîntoarcerea producției europene din țările terțe.