PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Strategia UE pentru regiunea Dunării (dezbatere)

Joi, 25 octombrie 2012 - Strasbourg

 Intervenție în ședința plenară

Iosif Matula, în numele grupului PPE . – Evoluția crizei ne-a confirmat faptul că piețele interconectate sunt mult mai rezistente, mai puternice și mai dispuse la adaptări rapide decât cele izolate sau fragmentate. Prin urmare, o Europă mai puternică înseamnă o Europă mai integrată și mai unită. Răspunsul este clar: mai multă Europă. Președintele Barroso menționa săptămâna trecută la București că au avut loc progrese în acest sens, însă nu suficiente. Prietenii coeziunii și susținătorii better spending trebuie să se coalizeze în vederea creșterii.

Strategia Dunării oferă o șansă unică prin care actorii din regiunile de competitivitate și cele de convergență se reunesc în jurul acestui obiectiv comun. Provocările pe care le ridică strategia macroregională a Dunării constau în măsuri inedite prin care se pot verifica performanțele funcționării politicilor integrate ale UE, prin implicarea actorilor din regiunile riverane în cadrul guvernanței pe mai multe niveluri. Revigorarea culoarului Dunăre-Rin facilitează transportul de mărfuri în UE și creează o deschidere spre est și țările terțe. Avantajele care rezultă contribuie la creșterea competitivității regiunilor dunărene, sprijină obiectivele de sustenabilitate prin reducerea transportului terestru și creează oportunități pentru ocupare. Desigur că beneficiile strategiei se regăsesc și în plan socio-cultural. Promovarea moștenirii patrimoniului cultural dunărean poate avea ca finalitate crearea unei mărci dunărene.

Din păcate, în prezent ne confruntăm cu unele obstacole care stau în calea punerii în practică a acestei strategii. Ieri, comisarul Hahn, pe șantierul podului în construcție Calafat-Vidin peste Dunăre, afirma că sunt necesare mai multe conectări pe un sector de peste 650 de kilometri, unde în prezent există doar un singur pod. Pentru ca să putem denumi strategia un succes, trebuie să considerăm prioritară eliminarea obstacolelor ce stau în calea conectivității transfrontaliere.

În final, aș dori să vă adresez o întrebare. Poziția Comisiei în strategia Dunării este clară: fără fonduri suplimentare, fără legi noi promulgate și fără alte structuri administrative. Credeți însă că anumite puncte din poziția Comisiei merită a fi revizuite dacă rezultatele concrete ale evaluărilor vor fi pozitive? Și în același sens, pentru o nouă dinamică de care ați vorbit, gândește Comisia măsuri directe de intervenție acolo unde se constată blocaje la nivel interregional sau în special transfrontalier?