PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Televiziunea conectată (prezentare succintă)

Joi, 4 iulie 2013 - Strasbourg

Iosif Matula (PPE ), în scris. Progresul tehnologic a condus la sporirea autonomiei utilizatorilor, prin combinarea televiziunii liniare, a radioului și a internetului în ceea ce numim televiziunea conectată. În plus față de caracterul economic, mijloacele de comunicare servesc și unui scop cultural, cu o importanță deosebită pentru societate. De aceea, este vitală reglementarea calității serviciilor oferite, din punctul de vedere al conținutului, dar și al publicității difuzate. În acest context, un aspect aparte îl reprezintă protecția minorilor și, spre exemplu, necesitatea de a interzice anumite reclame din motive de sănătate. Consider importantă și încurajarea furnizorilor de servicii mass-media să asigure accesibilitatea pentru persoanele cu deficiențe de văz și auz, a căror situație variază mult, în funcție de țările de reședință. De o egală însemnătate mi se pare și educația în domeniul mass-media a cetățenilor europeni, prin inițiative direcționate către toate categoriile de vârstă, astfel încât toată lumea să țină pasul cu evoluțiile tehnologice. Totodată, consider că e nevoie de o mai mare atenție față de aspectul protecției datelor personale. Trebuie evitate posibilele abuzuri în colectarea informațiilor, care e recomandat să se facă exclusiv cu acordul respectivilor utilizatori.