PPE DE Partidul Democrat Liberal Arad

Zonele urbane, în atenția viitoarei politici de coeziune

Strasbourg, 16 ianuarie 2013

Europarlamentarul Iosif Matula a insistat în plenul Parlamentului European ca fondurile alocate coeziunii să nu se reducă în viitorul cadru financiar multianual. Intervenția a avut loc în cadrul unei dezbateri comune privind politica de coeziune și contribuția reamenajării urbane la creșterea economică.
Iosif Matula a precizat că politica de coeziune este un instrument ce sprijină competitivitatea, stimulează creșterea economică, ocuparea forței de muncă și promovează dezvoltarea sustenabilă.
„Propunerile de reduceri drastice, cu zeci de miliarde, ale finanțărilor politicii de coeziune în cadrul financiar post-2014, dacă se vor produce, vor scădea eficiența programelor și ne vor îndepărta de obiectivele stabilite, iar regiunile de convergență, inclusiv cele din țara mea, vor fi cele mai afectate. Cooperarea teritorială, factor esențial pentru reducerea disparităților la nivelul regiunilor UE, va avea de asemenea mult de suferit”, a atras atenția Iosif Matula.
Europarlamentarul a mai afirmat că zonele urbane, nucleele dezvoltării teritoriale în UE, susțin competitivitatea regională și reprezintă motorul principal pentru crearea de locuri de muncă și din aceste motive migrația către acestea este în continuă creștere, atât la nivel global, cât și european. „Pe de altă parte, orașele sunt cele mai expuse efectelor crizei economice și procesului rapid al globalizării, cu efecte dezastruoase pe plan economic și social. Ele se confruntă cu provocări precum problema suburbiilor, șomajul, excluderea socială și mai nou schimbările climatice, la care trebuie să indentifice un răspuns rapid, cât mai adecvat nevoilor locale”, a apreciat Matula.
Europarlamentarul a mai afirmat că politicile UE trebuie să sprijine  creșterea capacității administrative a autorităților de la nivelul orașelor și sprijinirea actorilor economici și sociali prin utilizarea eficientă a instrumentelor de inginerie financiară.
 

Cabinet europarlamentar Iosif Matula